Marius has worked in Norges Vel since 2013. He mainly works with entrepreneurship and is a project leader for the entepreneur service in Follo and Østfold. Since 2006 Marius has worked with a variety of projects within innovation and entrepreneurship in the East of the country, he has been in the management committee for Oslo Innovation Week and is sought after as a public speaker regarding entrepreneurial subjets. He has aided innumerous start ups with everything from financing to finding the correct commercial angle.

He has a cand.mag. degree from the university in Oslo and Bi, as well as a masters in information and public relations from the University of Western Sidney.

My Norges vel

The best part of working for Norges Vel is the diversity of tasks and challenges you are met with during the day. As a project leader within entrepreneurship I meet many excition and interesting start ups and network partners. What has been especially rewarding is initiating and taking part in the work to bring the entrepreneur sevice inn to academia as well as innovation and entrepreneurship capacity to NMBU in Ås. As a committed champion of innovation and creation, I greatly value that I have been able to develop Norges Vel's center for green entrepreneurship and look forward to continuing the use of Norges Vel's resources to the benefit of all.

Det beste med å jobbe for Norges Vel er det store mangfoldet av oppgaver og utfordringer man møter i arbeidsdagen. Som prosjektleder innen entreprenørskap møter jeg mange spennende og interessante oppstartsbedrifter og nettverkspartnere. Spesielt givende har det vært å initiere og delta i arbeidet med å bringe Etablerertjenesten inn i akademia og innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet til NMBU på Ås.
Som en engasjert forkjemper for innovasjon og nyskaping har jeg satt stor pris på å få være med på å utvikle Norges Vels Senter for Grønt Entreprenørskap og ser frem til å fortsette arbeidet med å bruke Norges Vels ressurser til det beste for alle.