User Display - Norgesvel

Eva Vilhelmina Markusdottir

Eva ble ansatt mars 2019 som controller i internasjonale avdeling. Der bidrar hun til å styrke vårt arbeid innen næringsutvikling, primært i Afrika. Hun bistår med å sikre at alle kravspesifikasjoner fra donorer er ivaretatt og hun hjelper prosjektlederne med økonomistyringen slik at prosjektene våre oppnår målet å redusere fattigdom i utviklingsland.

Eva har bachelor i siviløkonomi fra Island, ett år med samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo og master i Internasjonal Politisk Økonomi fra City, University of London. Hun har jobbet som analytiker i Reykjavik Rådhus, som økonom i Kriminalomsorgen og flere år som spesialkonsulent i Vann- og Avløpsetaten. Hun har bodd to år i England, studert i Polen og jobbet frivillig i Kypros.

Mitt Norges Vel

Jeg ønsket å jobbe et sted som Norges Vel, hvor hovedfokuset er å bidra til å løse vår tids største utfordringer: klimaendringer, fattigdom og mangel på energi. Jeg har troen på at forretningsutvikling er sentralt for å møte disse utfordringene. Jobben min som controller er spesielt spennende fordi jeg får muligheten til å lære mye om alle prosjektene vi har internasjonalt, om norsk utviklingspolitikk, om landbruk og om landene i Afrika hvor vi har prosjekter. Jeg får brukt min kompetanse innen økonomi og jeg får utviklet solid kompetanse innen anti-korrupsjon.

Det er utrolig motiverende å vite at prosjektene våre bidrar til å nå flere av FNs bærekraftsmål: utrydde sult, redusere fattigdom, oppnå matsikkerhet og å fremme bærekraftig landbruk og matproduksjon. Det er et høyt kompetansenivå i Norges Vel og kollegaene mine er veldig engasjerte. Det gjør at jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag.

The Royal Norwegian Society For Development

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739