User Display - Norgesvel

Ivar Jahren-Berg

Ivar har siden høsten 2018 arbeidet i Norges Vel med fagområdet Hederspriser. Da i hovedsak som markedsføringsansvarlig  og saksbehandler for Medaljen for lang og tro tjeneste. 

The Royal Norwegian Society For Development

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739