User Display - Norgesvel

Ragnhild Bjelland-Hanley

Ragnhild Bjelland-Hanley er seniorrådgiver i Norges Vel og arbeider med løsninger for fornybar energi i landbruket. Hun er ansattvalgt direksjonsmedlem fra 2019.

The Royal Norwegian Society For Development

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739