User Display - Norgesvel

Jose Luis Ramos

José har arbeidet i Norges Vel siden 1990 og leder i dag Norges Vels landkontor i Tanzania. Ramos har allsidig ledererfaring, blant annet som administrasjons- og økonomisjef i Norges Vel og som konstituert leder for Norges Vels internasjonale virksomhet. Han har bred internasjonal erfaring, blant annet fra Latin-Amerika, Afrika og Balkan, og var også Norges Vels stedlige representant i Mellom-Amerika i Costa Rica i 3,5 år. José har også prosjekt- og oppdragserfaring fra en rekke land både i Latin-Amerika, Balkan og Afrika.  

Av bakgrunn er han doktorkandidat i ”Strategic Management and Development Policies”. Han har også hovedfag i sosiologi med vekt på organisasjonsteori og samvirke. Andre faglige kvalifikasjoner er cand. mag i økonomi og administrasjon, pedagogikk og en bachelor i samvirke.
 

The Royal Norwegian Society For Development

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739