Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den. Historisk har Sølvmedaljen blitt brukt for å hedre mange typer innsats. Fra 2012 ble Norges Vels Sølvmedalje en ren Gründerpris.

 

Norges Vels Gründerpris i 2013

I 2013 har Norges Vel tildelt Sølvmedaljer til tre norske gründere.

Hans Jørgen Neset

Lars Mork Gundersen og Hans Jørgen NesetNeset startet IT-bedriften Uni Micro AS hjemme på kjøkkenbenken i 1986. Etter en gradvis utvikling gjennom snart 30 år, har bedriften nå 65 ansatte.

Med sitt engasjement og arbeid har Neset bidratt til å skape nye arbeidsplasser, optimisme, fremtidstro og tilbakeflytting til lokalsamfunnet i Modalen.


 

Ingulf Galåen

Ingulf GalåenGalåen har nedlagt et stort arbeid både på sin egen gård, Galåvolden Gård, og gjennom arbeidet i matsammenslutningen Rørosmat for økt verdiskaping for lokalmatprodusenter i hele Rørosregionen og Nord-Østerdal.

Med stor arbeidskapasitet og ukuelig vilje har han bidratt både i lokalsamfunnet generelt og i næringslivet spesielt.

 

Edel Urstad

Edel UrstadUrstad er gründer, eneeier og driver av Edel Design AS med åtte ansatte som produserer og leverer klær av rene naturmaterialer.

Som initiativtaker og første leder for opplevelsesnettverket Midt i Mjøsa SA har hun bidratt til å sette Nes og Helgøya i Ringsaker på turistkartet.


 
 

Norges Vels Gründerpris i 2012

I 2012  ble Norges Vels Sølvmedalje tildelt tre norske gründere.

Jan Lindal 

Jan LindalLindal har bygd opp hjørnesteinsbedriften Lindal hus og bidratt til viktig næringsutvikling på Vegårshei.

Gjennom sine bedriftsetableringer har han skapt mange nye arbeidsplasser.

Lindal har også vist stort engasjement for lokalsamfunnet.

 

 

Svein Waade

Svein WaadeWaade har bygd opp IT-selskapet Waade Information System AS (WIS) siden 1990 og har nå 14 ansatte.

Han står også bak en rekke prosjekter i og for lokalsamfunnet i Hemne.

Waade er blant annet en av initiativtakerne til Humorfestivalen i Hemne.

 

Erik A. Lynne

Erik A. LynneLynne etablerte Solør Bioenergi i 2003. Selskapet fremstår i dag som Norges ledende aktør innen fornybar energi basert på trevirke.

Han har bygd opp en fremtidsrettet miljøbedrift med lokalt eierskap som er med på å styrke kommunens næringsstruktur.