Roar Svenning, Torild Langklopp og Ingrid Langklopp ved Stokkøya Sjøsenter AS fikk prisen for å ha utviklet stedet til et av Norges beste reisemål, og for å være en motor for annet næringsliv og bosetting i området. 

Stolte vinnere

- Etter hvert som vi har lært mer om Norges Vels historie og hva organisasjonen står for, føles det å få Gründerprisen veldig stas, sier gründer og daglig leder ved Stokkøya Sjøsenter Torild Langklopp.

  - Prisen skiller seg også ut fra andre priser fordi det har med samfunnsutvikling å gjøre, ikke bare at man har lykkes som bedrift, fortsetter hun.
 - Vi blir anerkjent fordi vi gjør en forskjell og bidrar til Norges vel rett og slett, og det gjør oss veldig stolte og glade for å få Gründerprisen, sier Langklopp.

Livskraftig lokalsamfunn

Det var administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel Øyvind Ørbeck Sørheim som stod for overrekkelsen som fant sted på Stokkøya. - Norges Vel har livskraftige lokalsamfunn som visjon, og det er nettopp slike fantastiske ringvirkninger som har vært utslagsgivende for at Roar Svenning, Torild Langklopp og Ingrid Langklopp får Norges Vels gründerpris i 2016, sier Ørbeck Sørheim.

Les mer om Stokkøya Sjøsenter