Til sammen mottok vi 76 søknader om midler til spennende prosjekter innenfor miljø, næringsutvikling og entreprenørskap. Her kan du lese om noen av de som mottok støtte.

Landbrukslegatet

Inn på tunet Trøndelag (IPT) er velferdstjenester på gårdsbruk knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Søker ønsker å utvikle, utprøve og evaluere en begynneropplæring for tjenesteleverandører innen IPT. Mottar legatstøtte til viktig område innen næringsutvikling på gårdsbruk.

Tingvoll Sol- og bioenergisenter og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) ønsker å studere og etablere bruk av solenergi på gårdsanlegg for å redusere energi/driftsutgifter. Har fått støtte til å hente inn erfaringer og dokumentere effekter på de få gårdsanleggene som finnes i dag. Formidlingsopplegg utarbeides sammen med Solenergiforeningen.

Norsk Solenergiforening arbeider for å bedre rammebetingelsene for solenergi i Norge. Har fått støtte til å utvikle en brosjyre for bruk av solenergi i landbruket. Skal deles ut til medlemmer og samarbeidspartnere i landbruket, det vil også brukes aktivt i lobbyvirksomhet ovenfor politikere og beslutningstakere.

 

Kultur- og miljølegatet

Spindelfisk ønsker å bevare mattradisjoner som modna torskeprodukter og øke bevisstheten og bruken av disse produktene i restaurantbransjen. Spindelfisk fikk støtte til å utvikle og arrangere kurs for kokker fra hele landet. Bevarer matkultur og tradisjonsprodukter.

Aurelijus Saragubovas har bygget en bil med demobile solfangere. Han har mottatt støtte for å reise aktivt rundt til arrangementer i Norge for å spre kunnskap om solenergi og solfangere. Spennende bevisstgjøringsprosjekt innenfor fornybar energi.

Catrine Berg Arnesen har mottatt støtte til å etablere en permakulturhage. I en slik hage dyrkes jorda på en miljøvennlig og bærekraftig måte og kan samtidig fungere som en besøkshage og læringsarena for ungdom. Prosjekt som kombinerer miljø og landbruk samt sosialt entreprenørskap.

 

Utdanningslegatet

Seaweed AS er nystartet og skal dyrke og foredle tang og tare og ønsker på sikt å starte mange arbeidsplasser langs kysten. Selskapet fikk støtte til studiedag / workshop på Sintef for å øke kompetansen innenfor algedyrking. Godt verdikjedeprosjekt innenfor ny norsk næringsgren.

Panterne AS er et lite, frivillig drevet selskap som gir arbeid til tidligere rusavhengige gjennom å tilby private husstander henting av pant, glass- og metallemballasje. Godt sosialt entreprenørskapsprosjekt som fikk støtte til å heve teamets kompetanse innen forretningsutvikling.

Frøya Hetzel og Gunn-Berit Neergård er mastergradstudenter ved NTNUs Entreprenørskole. Begge fikk støtte til å skrive prosjektoppgave og til kontaktarbeid i forbindelse med kommersialisering av hvert sitt prosjekt. God kombinasjon av å etablere bedrift og utvikle kompetanse gjennom skolegang.