Det kom inn totalt 57 søknader på til sammen 6,1 millioner kroner. Det er mange gode prosjekter rundt om i landet som fortjener støtte, men med begrensede midler ble det gjennom en grundig behandlingsprosess vedtatt å tildele midler til to prosjekter fra utdanningslegatet, og tre prosjekter innen hver av de andre to legatene. Her er noen smakebiter: 

Gutvik Fiskemottak og Kjella Samvirkelag søkte om midler til å gjennomføre et seminar for å sette fokus på fiske av LUR-arter (lite utnyttede ressurser). Fiske etter LUR-arter er nærmest fraværende og seminaret skulle bidra til at både lokale fiskere og fiskere med tidligere erfaring fra slikt fiske sammen med sentrale FoU-miljø og offentlig forvaltning kunne dele erfaringer og spre kunnskap om muligheter innen en mer innovativ tilnærming til kystfiske. Et viktig mål er å få ungdom interessert i nye tilnærminger til fiskeryrket og dermed øke rekrutteringen til yrket. 

SALT Lofoten søkte midler til å utvikle et undervisningsopplegg rettet mot skoleelever kalt TANGsprell. TANGsprell gir spennende innsikt i alger som råvare til mat gjennom både teori og praktiske innslag, slik som besøk på et taredyrkingsanlegg. TANGsprell er et pilotprosjekt som i første omgang gjennomføres i Lofoten men som kan overføres til andre skoler i nærheten av taredyrkingsanlegg. 

Reins Kloster er et kulturminne på Fosen. Eieren har startet næringsvirksomhet med basis i gårdens råvarer. Ølproduksjonen skal flyttes fra et utenforstående anlegg og til det restaurerte fjøset på Reins Kloster og det ble søkt om midler til å utvikle 12 nye øltyper med basis i Reins Klosters historie.  

Det Gamle Røgeri AS søkte om midler til et samarbeidsprosjekt mellom slakter, pølsemaker og bønder i Vestfold om å utarbeide merkevare innen spekemat basert på hjort, spelsau, kje og okse. Prosjektet gir bedret lønnsomhet og utnyttelse av dyrekjøttet og ringvirkninger for nisjeslakteri, pølsemaker og røkeri.