Mottakerne har alle søkt om midler til spennende prosjekter innenfor miljø, næringsutvikling og entreprenørskap.

Landbrukslegatet

Legatets formål er å støtte aktuelle utviklingstiltak i landbruket. I år mottok Landbrukslegatet 12 søknader. De to som mottar legatmidler i år er:

Oikos Økologisk Norge
Rapport og kunnskapsformidling andelslandbruk

BYBI Urban birøkting
Mobilisere og rekruttere birøktere i urbane strøk

 

Utdanningslegatet

Legatets formål er å støtte ungdom under praktisk og teoretisk utdanning. I år mottok utdanningslegatet 33 søknader. De to som mottar legatmidler i år er:

Birgit Sundbø Hagalid
Studietur, næringsutvikling på gården

Mina Mælum Nordstrøm
Masteroppgave, entreprenørskap

 

Kultur og Miljølegatet

Legatets formål er å støtte aktuelle kultur- og miljøtiltak. I år mottok Kultur- og Miljølegatet 24 søknader. De to som mottar legatmidler i år er:

Siri Mittet
Miljøvennlig, bærekraftig og lokalforankret næringsvirksomhet

Grete Swensen
Rapport om ny kultur- og næringsutvikling i gamle industribygg