Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge. Både privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og kommuner/fylkeskommuner kan bli medlem i foreningen – se solenergiforeningens hjemmesidefor mer informasjon om medlemskap og foreningens arbeid.

Norges Vel har arbeidet med fornybar energi lenge før klimaspørsmålet ble satt på dagsordenen. Vi arbeider innen flere områder for fornybar energi, blant annet bioenergi, biogass og solenergi. Når det gjelder solenergi, så har Norges Vel valgt å fokusere på bruk av solenergi i landbruket. 

Hvorfor solenergi?

Solen er en gratis, klimavennlig energikilde som kan utnyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis. Også her i Norge er ressursgrunnlaget mer enn godt nok til at det er fornuftig å ta i bruk solenergiteknologier.

Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer selvforsynt med fornybar energi. Kombinasjonen av store takarealer og ofte et betydelig strøm- og/eller varmebehov også på sommeren når solenergiproduksjonen er på det høyeste, gjør at solenergi er interessant å ta i bruk for gårdbrukere.

Du kan lese mer om solenergi i landbruket her.

Fremmer gode solenergiprosjekter

Norges Vel og Norsk solenergiforening er interessert i å fremme de gode solenergiprosjektene. Dette gjør vi blant annet gjennom å spre etterrettelig kunnskap om solenergi, og vi har derfor organisert solenergiseminarer rettet mot landbruket flere steder i landet, samt holdt flere innlegg om solenergi i landbruket på andre aktørers arrangementer. Vi jobber kontinuerlig med å bidra til å heve kompetansen på dette området på forskjellige måter.

Ta gjerne kontakt dersom du har en idé til et prosjekt eller arrangement som du ønsker å diskutere med oss.