Nylig åpnet Danchev gården sin for besøkende så de kunne se anlegget der fornybar energi fra solfangere og pelletsbrenner kombinert med varmeveksling av den ferske melka skaffer rimelig og miljøvennlig energi for bedre melkekvalitet og økte inntekter. Se bilder fra gården i bildekarusellen nedenfor (alle foto: Iva Tontcheva / Bioselena).

Målene er oppnådd

Alle de tre gårdene har oppnådd økt melkekvalitet, reduserte kostnader og økt bruk av fornybar energi. I tillegg har de oppnådd:

  • Varmt vann for rengjøring og vedlikehold av melkemaskiner
  • Økt kunnskap om systemer for fornybar energi blant bønder, melkeprodusenter og andre aktører
  • Tilstrekkelig varmt vann til de ansatte på gårdene
  • Oppvarming av gårdens bygninger

Denne oversikten viser årlig økonomisk innsparing på de tre gårdene 

  • Momino Selo: 1546 BGN (7522 NOK)
  • Dobrodan: 1943 BGN (9453 NOK)
  • Tzar Kaloyan: 1441 BGN (7011 NOK)

Til sammenligning er en gjennomsnitts månedslønn i bulgarsk landbruk i 2015 på 680 bulgarske lev eller 3300 norske kroner.

I dette pilotprosjektet dekkes halvparten av investeringskostnadene på ca 107.500 kroner av bøndene selv, resten dekkes av prosjektmidlene. På en gård med rundt 100 melkekuer, slik som Danchevi’s gård i Dobrodan, forventes utstyret å være nedbetalt i løpet av 5,5 år.

Erfaringene deles med flere melkeprodusenter

Prosjektet ble etablert for å bidra til bærekraftig utvikling og grønn innovasjon i landbruket i Bulgaria. Ved hjelp av fornybare energikilder skal prosjektet stimulere til bruk av miljøvennlig energi og forbedret melkekvalitet i bulgarsk melkeproduksjon. 

- Dette prosjektet går mot slutten, men Bioselena arbeider videre med å informere om de gode erfaringene og ønsker naturligvis at flere bulgarske melkeprodusenter på sikt innfører tilsvarende løsninger, sier prosjektleder Jorunn Tønnesen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Samarbeid med Bioselena og Trakia Universitet

Den landbruksbaserte bulgarske organisasjonen Bioselena tok initiativ til samarbeidet med Norges Vel på bakgrunn av et tidligere vellykket samarbeidsprosjekt. Trakia Universitet er med for å bidra med kunnskapsformidling og vil benytte anleggene i sine studentoppgaver.

Det toårige energieffektiviseringsprosjektet finansieres gjennom EØS og Norway Grants, og er tildelt en støtte på 200 000 Euro. Det er Innovasjon Norge som forvalter midlene gjennom programmet "Grønn industri-innovasjon i Bulgaria".