Regionen hadde behov for å synliggjøre lokale råvarer i serveringsbransjen. For å oppnå dette ble nettverket Regional Matkultur i Østfold, Akershus og Oslo opprettet, med støtte fra Fylkeskommunene og Fylkesmennenes Landbrukskontor.

Om prosjektet

Regional Matkultur er et nettverk for aktører innen matsektoren i Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo. Det skal fremme økt volum, økt tilgjengelighet, økt synlighet og økt omsetning av lokal mat i serveringsbransjen. Medlemmene representerer hele verdikjeden, fra primærprodusenter, næringsmiddelbedrifter og grossister, til serveringssteder og gårds- og spesialbutikker.

RegionalMatkultur er en del av "European Network of Regional Culinary Heritage". Nettverket består av over 1500 medlemsbedrifter fordelt på 45 regioner i Europa. Nettverket har et felles fokus på markedsføring og utvikling av mat og matkultur fra de ulike medlemsregionene. Alle regionene og medlemsbedriftene benytter samme logo.

Norges Vels bidrag og rolle

Utviklet Regional Matkultur som en forening og vært sekretariat.

Sekretariatsrollen innebærer oppfølging av medlemmene og å tilby kurs, markedsføringskanaler, og å tilrettelegge for messedeltakelse og formidle informasjon som kommer medlemmene til nytte.

Bygge nettverk og utvikle nye samarbeid på vegne av Reginal Matkultur.

Resultater

Regional Matkultur er i dag et av de største matnettverkene på Sør-Østlandet. Det er i tillegg etablert Regional Matkultur nettverk i både Agder fylkene og Telemark samt Buskerud. Gjennom vårt arbeid i Regional Matkultur bidrar vi til å synliggjøre Sør-Østlandet som matregion, samt styrke virksomheten til de ulike medlemmene.