På Madagaskar er eksport av alger og sjøpølser del av en internasjonal industri. De naturlig voksende sjøpølsene i havet er utrydningstruet, ettersom sjøpølser er næringsrik mat og har høy verdi på markeder som i Hong Kong og Singapore. Alger er blant annet etterspurt som tykningsmiddel i matvarer.

Den engelske miljøorganisasjonen Blue Ventures har siden 2010 fått støtte fra Norges Vel til å utvikle disse nye marine næringene - et arbeid som snart skal stå på egne bein og fases ut i løpet av 2019. Arbeidet foregår i et nettverk av landsbyer som fra 2015 har fått juridisk benevnelse som Madagaskars første lokalt forvaltede marine område (Locally Managed Marine Area (LMMA)).    

Gir økte inntekter til lokalbefolkningen

I det Norad-støttede prosjektet bidrar Norges Vel til å redusere presset på naturressursene og samtidig gi en varig kilde til inntekt for lokalbefolkningen. Den engelske miljøorganisasjonen Blue Ventures er ansvarlig for implementeringen, og det er tett samarbeid med to lokale sjømat-eksportbedrifter, COPEFRITO og IOT - med forsknings- og eksport-kompetanse- og kapasitet på både alger og sjøpølser. Vi har også regelmessig kontakt med fiskeriministeriet.  

Fra man reproduserer sjøpølsene kunstig til de har oppnådd riktig størrelse for salg, tar det fra 9-15 måneder. Sjøpølsene blir av produsentene satt ut i akvakultur-definerte områder som er ulovlig å gå inn i for utenforstående. Alger dyrkes på tau i åpen sjø innen tilsvarende akvakultur-definerte områder og høstes etter fem uker. Forvaltningen og selve oppdretten bygges nå opp av produsentene i akvakultur-forvaltningsenheter og egen produksjon lokalt, innunder det lokale LMMA. Begge produkter selges til de lokale sjømatselskapene - og eksporteres til Asia og Europa.

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektledelse og oppfølging av prosjektet fra a-å
 • Sikre alge- og sjøpølsedyrkernes interesser
 • Bygge opp landsbybaserte produsent- og forvaltningsorganisasjoner
 • Sikre likestilling og kvinners deltagelse
 • Sikre miljøvennlig og klimatilpasset utvikling
 • Utvikle verdikjeden på en måte som sikrer fortjeneste for alle parter
 • Sikre bærekraftig utfasing av Norges Vels støtte parallelt med styrkede produsent-/ forvaltningsorganisasjoner og private aktørers økte bidrag + støtte i verdikjedene
 • Sikre menneskerettigheter, gode arbeidsforhold og håndtering av risiko for produsentene 
 • Påvirkningsarbeid for bærekraftige rammevilkår for utvikling av oppdrett og næringsutvikling i Afrika spesielt

Resultater

 • Skapt månedlig tilleggsinntekt med 30 USD for sjøpølseoppdrettere og 15 USD for algedyrkere, med sikte på ytterligere økninger
 • 350 nye arbeidsplasser
 • 17 produsent- og spareforeninger er opprettet
 • To lokale sjømatbedrifter som gir støtte og garanterer kjøp for eksport
 • Produsentene har fått nødvendig teknologi og kompetanseheving fra lokale eksportbedrifter
 • 50/50 prosent kvinner/menn er lært opp i dyrking og forretningsutvikling
 • Utvikling av bærekraftige akvakultur som integrert del av modell for bærekraftig forvaltning av havets ressurser 
 • Modeller for bærekraftig forretningsutvikling etableres og konsolideres