Prosjektbakgrunn

Rundt 80 prosent av Mosambiks befolkning livnærer seg av landbruk, og landet har stort potensiale innen landbruksbasert næringsutvikling. Nampularegionen er Mosambiks viktigste jordbruksområde med egen havn for eksport. Innsatsfaktorer som gjødsel og såfrø av høy kvalitet og til riktig pris er en forutsetning for å utvikle sektoren.

Om prosjektet

IKURU organiserer i dag produksjon og salg av såkorn og andre innsatsfaktorer. I tillegg omsetter de volumer av både økologisk og konvensjonelt produserte varer som sesam, cashew, jordnøtter, soya og flere typer bønner.

Gjennom 2012-2013 har Norges Vel i samarbeid med Felleskjøpet satt opp en renselinje for såkorn og bøndenes produksjon med høy kapasitet. IKURU er nå tilført kapasitet og kompetanse slik at bedriften kan levere kvalitet til markedet og økt verdiskaping for bønder i Mosambik. Anlegget, som åpnet formelt i januar 2014, kvalitetssikrer produksjon av såkorn og produksjonen til regionens produsenter.

I perioden 2013-2015 har Norges Vel i samarbeid med den mosambikiske organisasjonen AMPCM arbeidet med å bygge opp profesjonelle og slagkraftige kooperativer og produsentorganisasjoner med fokus på IKURUs geografiske virksomhetsområder og verdikjeder. En viktig strategisk komponent og målsetting for prosjektet er å bidra til likestilte muligheter for kvinner og menn i kooperativene, samt å sikre kvinnelige produsenter tilgang på relevante tjenester og produkter i forhold til deres behov og prioriteringer.

Etter hvert er meningen at de ulike regionale samvirkeforetakene skal kobles sammen på nasjonalt nivå for å styrke deres kapasitet og verdiskapning.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Prosjektledelse fra A-Å
  • Sikre kvalitet og læring
  • Bidra til strategisk riktig posisjonering overfor myndigheter og marked
  • Bidra til kapasitetsbygging for lokal samarbeidspartner
  • Sikre langsiktig bærekraft og vekst
  • Skaper tillit og langsiktighet som tiltrekker nye partnerskap

Resultater

  • Økning i rensekapasitet fra 2-3 tonn til 12-15 tonn per dag
  • Økt kvalitet ved mekanisk og mer effektiv rensing
  • Gir grunnlag for eksport og inntekter for IKURU og deres bønder
  • Det strategiske arbeidet har gitt IKURU tydeligere forretningsplan og revitalisert bønder og andre samarbeidspartnere