Prosjektbakgrunn

Raps er en plante i kålfamilien som har blitt dyrket i Norge siden middelalderen. Tradisjonelt har den først og fremst blitt brukt som dyrefôr, men på begynnelsen av 2000-tallet gikk en gruppe Østfoldbønder sammen for å videreutvikle produksjon av rapsolje til matbruk. Det fantes allerede rapsolje på markedet, men den var gjennomgående av en slik kvalitet at den falt igjennom sammenliknet med andre matoljer.

Om prosjektet

For å sikre den kvalitet som forbrukerne krever var det viktig å samarbeide tett med de fremste forskermiljøene i Norge. Det ble brukt mye ressurser på å finne frem til hvilke frøsorter som egnet seg best, og hvilke produksjonsmetoder som sikret en sunn og trygg rapsolje av høy kvalitet. Samtidig måtte de samarbeidende bøndene organiseres på en god måte i Norsk Matraps SA, og markedsførings- og kommersialiseringsprosessen ledes i riktig retning.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Idé, konseptutvikling og prosessledelse
  • Organisering av dyrkerne og av selve kontraktdyrkingen
  • Løpende rådgiving i kommersialiseringsprosessen, og i videreutvikling av produktet
  • Holdt sekretariatet for Norsk Matraps SA i startfasen

Resultater

I 2012, etter syv år på markedet, ble det solgt 270 000 liter rapsolje. Det utgjør 40 prosent av den samlede rapsoljen som selges i Norge.

Kontakt oss

Kari Clausen, utviklingssjef

Mobil:   915 53 501
E-post: kari.clausen@norgesvel.no