Birøkt er trendy, men stadig færre satser profesjonelt på smaken av honning. Antall norske bikuber er nesten halvert siden 1980-tallet. Leveransen av norsk honning til forbrukerne går ned, og det blir færre honningbier til å ta seg av det viktige pollineringsarbeidet på frukt-, bær, og oljevekster.
 
Norges Vel ble kontaktet av Norges Birøkterlag da de kjente til at vi har kjørt en rekke kurs innenfor næringsutvikling i landbruket. Ut i fra dette ble det utviklet et kurs spesielt rettet mot birøkt. Målet var å øke produksjonskapasiteten på honning hos den enkelte birøkter, og bidra til at birøkt kan bli en lønnsom næringsvei. Dette vil sikre flere bier til pollinering og større leveranser av norsk honning til Honningcentralen og det norske markedet.
 

Om prosjektet

Kurset er rettet mot bønder og næringsbirøktere og går over seks todagers samlinger. I kurset gjennomgår deltakerne hele forretningsutviklingsprosessen. Fra visjoner og vurdering av gårdens ressurser, ideutvikling og personlig motivasjon, økonomi og markedsføring. 
 
Alt ender opp i en ferdig forretningsplan som er kvalitetssikret og godkjent av programmets eget lokale ekspertpanel. I tillegg til samlingene består kurset av hjemmearbeid, gruppearbeid og bedriftsbesøk. 
 

Kurset er hittil holdt flere steder på Sør-Østlandet og Sørlandet.

 

Vårt bidrag og rolle

  • Utviklet en kursmodell på basis av konseptet Næringsutvikling på gården (NUG)
  • Kursledelse og kompetanse innen markedsføring, salg, økonomi og forretningsutvikling

Resultater

  • Økt Norsk honningproduksjon
  • Muligheter for robuste og fremtidsrettede arbeidsplasser over hele landet