Norsk landbruk er under omstilling. Det krever at gårdbrukere hele tiden tenker nytt om hvordan de kan leve av gårdens ressurser, enten ved utvidelse og effektivisering av eksisterende drift, eller ved å etablere tilleggsnæringer. Norges Vel og Norsk Landbruksrådgivning så derfor behovet for et forretningsutviklings-program rettet mot utnyttelse av alle gårdens ressurser.

Om prosjektet

En stor utfordring for mange er at gode ideer ikke blir satt ut i live. I Næringsutvikling på gården (NUG) gjennomgår vi hele forretningsutviklingsprosessen. Gjennom fem todagers samlinger er deltakerne innom et vidt spekter av tema. Fra visjoner og vurdering av gårdens ressurser, ideutvikling og personlig motivasjon, økonomi og markedsføring.

Alt ender opp i en ferdig forretningsplan som er kvalitetssikret og godkjent av programmets eget lokale ekspertpanel. I tillegg til samlingene består NUG av hjemmearbeid, gruppearbeid og annen egeninnsats.

Programmet er utviklet i tett samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Norges Vel. De lokale Landbruksrådgivningskontorene er arrangører av opplæringsprogrammene rundt i landet.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Initiativtaker og kursutvikler sammen med Norsk Landbruksrådgivning
  • Fagansvarlig og forelesere på kursene

Resultater

  • 16 program er avholdt rundt i landet og flere regioner har holdt mer enn ett program
  • Mer enn 150 deltakere har gjennomført kurset