På 70-tallet var Mosambik en av verdens største produsenter av cashewnøtter, men etter mange år med borgerkrig har store dyrkningsområder ligget brakk. 

Norges Vels strategi i Mosambik er at størst mulig del av verdiskapingen skal skje lokalt i Nampula og være til økonomisk nytte for bøndene som produserer cashew. 

Flytter verdiskapingen til produsentene

Tradisjonelt har cashewnøttene blitt høstet og sendt ut av Afrika for knekking og rensing, men ved å bidra til at dette gjøres i Mosambik, mangedobles verdiskapningen lokalt. Når skallet tas av råvaren, blir verdien hele fem ganger så høy.

Samarbeidet mellom Norges Vel og Brynild Gruppen /Den lille Nøttefabrikken og IKURU i Mosambik gir økt nøtteproduksjon og lokal prosessering for direkte eksport til Norge. Dette øker inntektsgrunnlaget og gir en bedre hverdag til mange som bor på den fattigdomspregede landsbygda.

For forbrukere er det også en stor fordel at alt arbeidet gjøres lokalt. Da vet vi akkurat hvor produktet vi kjøper i butikken kommer fra, og når alle nøttene produseres samme sted, betyr det også forutsigbarhet når det gjelder smak.  

Langsiktighet viktig

Med hjelp fra Norads næringslivsordning ble det gitt støtte til å dekke noen av Brynild Gruppens kostnader i utviklingsfasen. Direkte kontakt med opprinnelse krever langsiktighet og tro på at forbrukerne vil sette pris på satsingen som Den lille Nøttefabrikken nå gjør.

Norges Vels rammeavtale med Norad har muliggjort tilstedeværelse i Mosambik over en lengre periode. I løpet av disse årene har Norges Vel bidratt til å bygge opp IKURUs kapasitet som bondeeid bedrift og organisering av bønder. Samarbeidet mellom IKURU og den lokale bedriften som eier prosesskapasiteten har vært viktige premisser for at Brynild Gruppen har kunnet gjøre denne overgangen relativt raskt.

Utviklingsfond for treplanting og opplæring

Sammen med Brynild Gruppen har vi opprettet et utviklingsfond der en andel av salget av cashewnøtter i Norge går tilbake til Mosambik. Treplanting og opplæring er noen av tiltakene som er satt i gang takket være dette fondet.

Planting av trær sammen med opplæring kan mangedoble inntekten for bonden, og siden 2014 har utviklingsfondet bidratt til planting av nesten 90 000 nye cashewtrær. Dette har også positive effekter på jordsmonn og klima.

I samme periode har 4000 lokale bønder i Nampula-regionen levert nøtter til over to millioner solgte nøtteposer i Norge. De eier alt fra ti til 100 trær hver, og driver med nøtteproduksjonen i kombinasjon med annet landbruk.

Fakta om cashew

Cashewfrukt og nøtterCashewnøttene vokser på trær, og i motsetning til andre nøtter, som gjerne dyrkes på store plantasjer, dyrkes disse i hovedsak i mer spredt skog. Selve nøtten vokser ut fra treets pæreformede frukt, og hvert cashew-eple har kun en cashewnøtt. 
Den eksklusive, lille nøtten ligger med andre ord ikke inni fruktkjøttet til eplet, men i den mørke utveksten på undersiden av frukten, og botanisk sett er cashewnøtten et frø og nært beslektet med mango og pistasjnøtter.