Reinaart Pretorius sammen med noen av de lokale barna som også vil få opplæring om klima og miljøNorges Vels bidrag til fattige lands klimatilpassing i denne regionen er med dette blitt ganske betydelig. I dette prosjektet skal vi bistå sukkerbønder i Vest Kenya med å øke levestandarden deres ved å utnytte avfallet fra sukkerproduksjon til energi og jordforbedring, sier prosjektleder Reinaart Pretorius i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

1 million tonn sukkerrøravfall blir dumpet eller brent

Kenyas sukkerproduksjon er konsentrert i sukkerbelte-regionen i den vestlige delen av landet, med en befolkning på om lag 2 millioner mennesker. Lokale bønder dyrker sukkerrør og forsyner frittstående møller for produksjon av sukker og beslektede produkter. Det er for tiden 11 sukkermøller som årlig produserer rundt 550 000 tonn sukker fra 6 millioner tonn knuste sukkerrør.

Hvert år genererer disse fabrikkene til sammen omtrent 2,4 millioner tonn bagasse, et fibermateriale som gjenstår etter at saften fra sukkerrørene er skilt ut. 60 prosent av bagassen benyttes til oppvarming i fabrikkene, mens nesten 1 million tonn bagasse blir dumpet eller brent. Disse metodene for bagassedeponering er et miljøproblem som gir et metanutslipp som bidrar til om lag 18 prosent av drivhusgassene fra sukkerforedlingen i området.

Miljøvennlig næringsutvikling på landsbygda

Prosjektets hovedmål er å redusere klimagassutslipp ved at lokale bedrifter produserer og leverer biomassebriketter fra restene etter sukkerproduksjonen (bagasse). Dette skaper nye muligheter for lokale entreprenører og bedrifter.

- Flere lokale entreprenører får nå mulighet til å utvikle både teknisk og forretningsmessig kunnskap for å utvikle en bærekraftig produksjon av biomassebriketter, sier Pretorius. 

Tre bedrifter er allerede etablert

Prosjektet startet 1. juni og varer i 30 måneder. Siden oppstarten har prosjektet allerede kommet langt med en del konkrete aktiviteter. 

- Blant annet er det etablert tre bedrifter og avtaler er signert med sukkerfabrikkene for kontinuerlig leveranse av bagasse til de nyetablerte bedriftene. Forbedrede forbrenningsmetoder testes ut og vi er godt i gang med informasjon til og mobilisering i lokalsamfunnet, sier Pretorius.

Miljøvennlige kokemuligheter for KenyaLøser miljøproblem og redder skogen

I tillegg til å løse problemet med metanutslipp fra bagassedeponeringen og skape nye arbeidsplasser, vil biomassebrikettene bidra til å redusere avskogingen. I Kenya går mye av skogen som forsvinner til oppvarming og matlaging. 

Kvinner og barn som oppholder seg mye innendørs og lager mat blir eksponert for mindre helseskadelig røyk med de nye brikettene. Prosjektet har derfor også en helsefaktor i seg. 

Denne typen biokull kan også benyttes til jordforbedring, slik at bøndene øker avlingen og inntekten sin. 

Økt etterspørsel etter biomassebriketter fra en økologisk bærekraftig kilde som erstatning for kull kan dermed bidra til å løse noen av Kenyas problemer relatert til energi, økonomi og miljø. 

Støttes av Nordic Climate Facility

Sammen med våre to Kenyanske samarbeidspartnere Gum Arabic And Resins Association (GARA) og Kenya Forestry Research Institute (KEFRI) får vi støtte til dette prosjektet fra Nordisk Råd sitt fond, Nordic Climate Facility. Dette er det tredje Nordic Climate Facility prosjektet Norges Vel utfører.

- Prosjektet føyer seg inn i rekken av flere liknende Norges Vel-prosjekter i Øst-Afrika der energiforsyning, klimatilpassing og økt matvareproduksjon står i fokus, sier Pretorius. 

Prosjektledere og involverte fra oppstarten i juni