Kongsberg har i flere år hatt et ønske om å utvikle vestsida av Kongsberg med aktiviteter og næringsliv som passer inn i de historiske omgivelsene i bydelen. Mat- og kulturopplevelser er blant annet noe av det man ønsker å få mer av i gamlebyen.  Norges Vel var en naturlig samarbeidspartner da vi har lang erfaring med næringsutviklingsprosjekter innenfor mat og kultur, samt god helhetsoversikt på hvordan det arbeides innenfor disse feltene på Sør Østlandet. 

Ønsket å videreutvikle matmarkedet

I gamlebyen arrangeres det et matmarked ca 8 ganger i året hvor produsenter av lokal og internasjonalmat er tilbydere. Markedet er svært populært og tiltrekker seg mye folk også utenfor Kongsberg. Kongsberg Næringsforum og Kongsberg kommune så muligheter for å videreutvikle dette markedet slik at attraksjonskraften til vestsida (gamlebyen) blir sterkere for både publikum og næringsliv 

Norges Vels bidrag og rolle

Norges Vel gjennomførte en spørreundersøkelse blant både kunder på matmarkedet og aktører innenfor næringsliv og næringsutvikling om dagens utfordringer og hvilke muligheter man så fremover. I tillegg ble ulike problemstillinger og scenarier belyst gjennom en workshop. 

Mange ønsket en mathall i Gamlebyen på Kongsberg, men undersøkelsene viste at det ikke var markedsgrunnlag for dette i dag. Anbefalingen ble istedenfor et mer fleksibelt flerbrukskonsept med et mathus som kan kombinere et matmarked inne og ute etter sesong, samt spisested, kontorlokaler og/eller leiligheter.

Resultater

Det arbeides nå videre med konseptet fra Kongsberg Næringsforum og Kongsberg kommune, blant annet med å forankre anbefalingene fra Norges Vel hos investorer og utbyggere.