«Kystpilegrimsleden» som strekker seg fra Egersund til Trondheim gir unike muligheter for slike opplevelser. Målet er å revitalisere sjøveien middelalderens pilegrimer brukte til Nidaros. I dag er det ikke nødvendigvis en religiøs motivasjon bak pilegrimenes reise, men et ønske om å oppleve natur, historie og kulturminner langs kystleden som tidligere var Norges hovedfartsåre.

Skaper et mer robust reiseliv langs kysten

Gamle bygg som er verdifulle kulturminner langs kysten kan være gode objekter for pilegrimer langs kysten. På oppdrag fra NCE Tourism Fjord Norway har Norges Vel kartlagt og samlet inn informasjon om aktuelle bygg som var klar til å ta imot pilegrimer for overnatting og servering i 2018. 

NCE Tourism Fjord Norway arbeider for å skape en verdensledende turistnæring ved fjordene og kysten gjennom å koble reiselivsaktører opp mot ledende eksperter, forskning og det offentlige støtteapparatet. Målet er at de mer enn tusen bedriftene som helt eller delvis lever av turismen ved fjordene skal løfte seg. Bedrifter skal utvikle sine produkter og sette sammen gode pakker i samarbeid med andre aktører. På denne måten ønsker de å skape et mer robust reiseliv langs kysten.

Bedrifter skal utvikle sine produkter og sette sammen gode pakker i samarbeid med andre aktører.

Norges Vel har tidligere utarbeidet veilederheftet «Ny næring i gamle bygg i strandsona» som forteller hvordan eierne kan gå frem for å realisere drømmen om å bruke naustet eller sjøhuset til ny næringsaktivitet. Vi leder også et nettverk for håndverkere i arbeid, Économuséer. 

I dette prosjektet skulle vi kartlegge overnattingsmuligheter og andre attraksjoner langs Kystpilgrimsleden. Vi skulle også finne frem til håndverkere i Économusée-nettverket som kan tilby kulturformidling og opplevelser. I tillegg var det ønskelig å finne aktuelle aktører som tilbyr servering og båttransport i de aktuelle lokale målene i kystpilegrimsleden.

Gir oversikt over tilbud langs Pilegrimsleden 

Arbeidet resulterte i en rapport med oversikt over tilbud for overnatting, servering og båttransport langs de fem etappene i Pilegrimsleden fra Egersund til Trondheim.

Gjennom arbeidet ble det også avdekket et stort behov for å legge til rette for nye utviklingsprosjekter som kan koordinere og utvikle tilbudene langs Kystpilegrimsleden. Dette vil bidra til at lokale aktører kan lykkes med å tilby flere reisetilbud i «båt og naust» for pilegrimene.