Vellykkede erfaringer fra et tilsvarende prosjekt i Uganda danner grunnlaget for Tanzania Renewable Energy Business Incubator. Tarebi (www.tarebi.org) ble etablert i 2014, og bare ett år ute i prosjektet er allerede flere bedrifter godt i gang. Nye plasser er utlyst for inneværende år og bidrar til målet om å øke vår innsats innenfor fornybar energi og forretningsutvikling i Tanzania.

Mål

Prosjektet skal bidra til utvikling og økt levestandard i Tanzania gjennom etablering av bærekraftige lokale bedrifter basert på fornybar energi. Inkubatoren skal skape arbeidsplasser og oppmerksomhet om muligheter og potensiale innenfor fornybar energi.

Om prosjektet

Prosjektet ledes av Norges Vels Tanzaniakontor i Dar es Salaam. Sammen med den lokale implementeringspartneren IMED (Institute of Management and Entrepreneurship Development) har vi etablert Tanzania Renewable Energy Business Incubator, Tarebi. Inkubatoren samarbeider med flere relevante aktører innen fornybar energi, bl. a med energidepartementet og universitetet Dar es Salaam.

Inkubatoren tar inn gründere med forretningsideer basert på fornybar energi. Her får de rådgivning innen alt fra konseptualisering til implementering og strategisk planlegging, samtidig som de bygger nettverk og kunnskap. Når bedriftene kan stå på egne ben etter seks måneder til to år, etablerer de seg utenfor inkubatoren og gir plass for nye entreprenører.

Det er Norad som finansierer prosjektet som startet i januar 2014 med et tidsperspektiv på fem til ti år. 

Norges Vels bidrag og rolle

Norges Vel bidrar med rådgivning innen virksomhetsorganisering, næringsutvikling, verdikjedeutvikling, nettverksbygging og prosjektoppfølging.
Vi står sentralt i operatørenes forretningsmodeller, samtidig som vi kobler entreprenører opp mot hverandre, og mot potensielle investorer.
Lobbyvirksomhet mot stat og institusjoner for å gjøre det letter å etablere seg og gjøre business innenfor fornybar energi er også en viktig oppgave.

Resultater

Visste du at…

Avskogingsraten i Tanzania er mellom 90 000 og 300 000 hektar per år.
Mye av skogen som forsvinner går til brensel for mat og varme.