I Uganda har bare 15 prosent av innbyggerne tilgang til elektrisitet, og på landsbygda er det bare fem prosent som har det. Trevirke er den dominerende energikilden, hovedsakelig trekull (tettsteder) og ved (landsbygda). Trevirket står for 80 prosent av det totale energiforbruket og bidrar til avskoging, i tillegg til innendørs luftforurensing. Tilgang til elektrisitet og fornybar energi er kritisk for Ugandas industrielle utvikling. For å stimulere til økonomisk vekst er det spesielt viktig å kunne utvikle landets videreforedling innen jordbruket. 

Grønne entreprenører snur problemer til løsninger

Grønne entreprenører tar tak i disse utfordringene snur problemer til løsninger. Men det er utfordrende å nå markedet og å skape bærekraftige bedrifter. Inkubatoren The Renewable Energy Business Incubator (REBI) ble derfor etablert for å støtte bedrifter innen fornybar energi og gi dem økt mulighet til å lykkes. I tillegg ønsket prosjektet å bidra til å øke tilgangen til ren energi og redusere fattigdom.

Prosjektet bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Mål 1: Utrydding av fattigdom; Mål 7: Ren energi for alle; Mål 3: God helse.

Inkubatoren REBI ble etablert i 2011 med støtte fra NCF (Nordic Climate Facility) og senere med støtte fra Norad. Makere universitetet var en verdifull partner i gjennomføringen av prosjektet. Inkubatoren er nå en uavhengig organisasjon, og har mottatt støtte fra den norske ambassaden i Uganda.

Mottok prestisjetung pris

En av REBIs deltakerbedrifter fra 2013/2014, Adapt Plus Ltd., vant den prestisjetunge prisen National Energy Globe Award Uganda i 2017. Adapt+ er en grønn bedrift som bruker bioavfall for å lage bærekraftig fyringsbriketter til matlaging. Forbedret kokeutstyr og briketter reduserer avskoging og innendørs forurensing. I tillegg kan barna gå på skole istedenfor å bruke tid på å lete etter fyringsved. Minst 80 000 mennesker har hatt fordel av denne grønne teknologien, inkludert flyktningeleire der fyringsved er mangelvare.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Prosjektledelse og kvalitetssikring
  • Teknisk assistanse og rådgivning innen forretningsutvikling og  teknologier for fornybar energi 
  • Nettverk og kontakt med den Norske ambassaden, Innovasjon Norge og mange andre potensielle partnere i fornybarsektoren

Resultater

  • Etablert og utviklet 14 grønne bedrifter
  • Støttet 24 grønne entreprenører
  • Skapt 160 jobbmuligheter
  • Økt inntektsnivået for 160 personer og deres familier 
  • Økt tilgang til fornybar energi for over 30 000 mennesker, i hovedsak flyktninger
  • Bedret helse i lokalsamfunn ved tilgang til miljøvennlige fyringsbriketter for matlaging
  • Redusert avskoging og utslipp av klimagasser

Les mer om inkubatoren The Renewable Energy Business Incubator (REBI) her