- Nye robuste arbeidsplasser bidrar til verdiskaping og samfunnsutvikling. Norge trenger nye arbeidsplasser, og fylkenes etablerertjenester er viktige bidrag til dette, sier Olsen.

Etablerertjenesten er et tilbud til alle som ønsker å etablere egen bedrift. Fra før av drifter Norges Vel Etablerertjenesten i Follo og Etablererservice for hele Østfold.

Prosjektbakgrunn

Etablerere opplever ofte at det tar flere år å oppnå lønnsom virksomhet, samtidig er det vanskelig å finne frem i virkemiddelapparatet om man trenger støtte. Norges Vel har gjennom mange år bidratt til etablering av nye næringer gjennom rådgivning til gründere som vil skape nye og livskraftige virksomheter.

En del av dette arbeidet er å drive etablerertjenester der etablerere og gründere får veiledning og kurs innenfor ulike områder. Dette kan være formelle krav til start av egen virksomhet, markedsføring, forretningsutvikling med mer.

Om prosjektet

Etablerertjenesten i Akershus er opprettet for nyetablerere i fylket. Norges Vel har fått ansvaret for å drive den underliggende etablerertjenesten for Øvre Romerike i tre år fra 2018.

Etablerertjenesten er et tilbud til personer som ønsker å starte eget firma, eller som ønsker å lære mer før de tar beslutningen. Tjenesten er også et tilbud til eksisterende bedrifter som har behov for rådgiving for å lykkes med sin lønnsomhet.

Norges Vels bidrag og rolle

Norges Vel skal levere veiledning, kurs og andre arrangementer som legger til rette for og bidrar til flere nyetablereringer på Øvre Romerike:

  • Næringsfaglig vurdering, forretningsplanveiledning, etablererveiledning og kursing innen forskjellige forretningsmessige fagfelt
  • Grunnkurs med fokus på valg av selskapsform, formelle krav, skatt, personlige rettigheter, forretningsjus og kommersiell tilnærming
  • Modulbaserte kurs innen Forretningsmodellering
    • Hvordan skrive en forretningsplan
    • Markedsføring
    • Salg og kontaktskapende arbeid