Rådgiverne våre har gjennom mange år bidratt til næringsutvikling, nasjonalt og internasjonalt, gjennom å skape nye, livskraftige virksomheter. Vår kompetanse omfatter alle steg på veien fra å kvalitetssikre forretningsideen til valg av organisasjonsform når et nytt foretak skal etableres.

Om prosjektet

Sentralt i vår tilnærming er Osterwalders forretningsmodellcanvas - et effektivt redskap til bruk i veiledning av etablerere for å skape aksept og forståelse for forretningsmessige sammenhenger. Vår tilnærming er å formidle og vise teori og forretningsmodellering gjennom praktiske eksempler; fra teori til praksis - fra ord til handling. Lang erfaring med veiledning av gründere har vist oss at en slik tilnærming skaper dypere, bedre forståelse og identifikasjon hos den enkelte etablerer.

Etablerertjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Norges Vel har hatt daglig ansvar for etablerertjenesten i Follo siden 2011. Ny avtale er inngått med Ås kommune for perioden 2018-2020.

Norges Vels bidrag og rolle

 • Næringsfaglig vurdering, forretningsplanveiledning, etablererveiledning og kursing innen forskjellige forretningsmessige fagfelt
 • Grunnkurs med fokus på valg av selskapsform, formelle krav, skatt, personlige rettigheter, forretningsjus og kommersiell tilnærming
 • Modulbaserte kurs innen
  • Forretningsmodellering
  • Hvordan skrive en forretningsplan
  • Markedsføring
  • Salg og kontaktskapende arbeid