Uganda opplever en økende etterspørsel etter kvalitetskjøtt i takt med en økende middelklasse og generell økonomisk vekst. Det er behov for produksjon av tilstrekkelig og rimelig mat, inkludert kjøtt og kjøttprodukter, av god kvalitet og kvantitet som er bærekraftig produsert og levert til markedet. 

Restrukturerer kjøttsektoren

Restruktureringen av kjøttsektoren har de senere årene vært en prioritet for Uganda Meat Producers Cooperative Union Ltd (UMPCU) i samarbeid med Nortura og Norges Vel. Videreføringen av samarbeidet fokuserer på å styrke de 33 kjøttproduserende kooperativene som er medlemmer av UMPCU, slik at bøndene får tilgang til markedet og en god pris for dyrene sine. Som en del av dette bygges det videre på Livestock Resource Center (LRC) som fungerer som et oppsamlingssted av dyr slik at man kan sikre konstant tilførsel av storfe til markedet. Økt inkludering av kvinner i kjøttverdikjeden er også en prioritet.

Øker omsetningen av dyr

Det bondeeide selskapet Uganda Farmers Meat Company (UFMC) ble etablert i 2011 og i 2017 tok de over ansvaret for kjøp og slag av dyr for UMPCU. Til tross for flere utfordringer i markedet, har UFMC sakte men sikkert økt omsetningen av dyr. Styrking av selskapet og etablering av gode modeller for kjøpt og salg av storfe fra kooperativene er viktige aspekter ved prosjektet. 

Vårt bidrag og rolle

Norges Vel bidrar med kompetanse innen verdikjedeutvikling, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging. Det er viktig å bygge opp sterke organisasjoner og selskaper som på sikt kan stå på egne ben. Vi har fokus på å finne gode forretningsmodeller, vi ser også på utfordringer og muligheter både i produksjonen og markedet og det som skal til for å komme fra A til Å. 
Nortura er en viktig partner som bidrar med fagkompetanse innen mobilisering av bønder, kjøttproduksjon og kunnskap om markedstilgang og merkevarebygging. Organisatorisk og menneskelig ressursutvikling er også avgjørende for å få til bærekraftige enheter, dette er noe vi prioriterer gjennom hele prosjektperioden. 

Resultater

  • Bidratt til formalisering av kjøttverdikjeden. Det er nå rutiner for å sjekke dyr før salg, transporten er bedret, samt betalingsprosedyren til bøndene, og avtaler med oppkjøpere. 
  • Styrket organisasjon og forretningsvirksomhet. Det bondeeide selskapet UFMC øker omsetningen av dyr hvert år og UMPCU har økt annerkjennelse hos myndighetene og andre aktører i husdyrsektoren i Uganda. 
  • Prisen for storfe har økt fra USD 275 i 2015 til USD 315 i 2017

Visste du at…

I Uganda spiser befolkningen i gjennomsnitt seks kg kjøtt årlig, hovedsakelig storfe. Dette er langt under Verdens Helseorganisasjons anbefaling på 50 kg i året. Bedre og økt produksjon av kvalitetskjøtt er derfor viktig for å sikre et balansert og næringsrikt kosthold for den ugandiske befolkningen.