Ragnhild Bjelland-HanleySolenergi er spesielt godt egnet i landbruket fordi dette gir mulighet for miljøvennlig utnytting av lokale energiressurser. Mange gårdsanlegg har store takflater og ofte energibehov i sommerhalvåret slik at varme og strøm kan brukes direkte, sier Ragnhild Bjelland-Hanley som er seniorrådgiver i Norges Vel og generalsekretær i Norsk Solenergiforening.

Det er økende interesse for solenergi i Norge og landbruksaktører har god mulighet til å ligge i front av denne utviklingen.

Heftet er praktisk innrettet og tar for seg 

  • Forskjellige typer teknologi og bruksområder 
  • Praktiske erfaringer fra gårder som benytter solenergi  
  • Tekniske krav og retningslinjer
  • Økonomi og støtteordninger

Last ned solenergiheftet her (PDF, 1MB)