Prosjektbakgrunn

Tanken bak prosjektet er å snu en trend, hvor matproduksjon i Norge går ned, samt at matforsyningen vår blir stadig mer sårbar.

Etter et initiativ fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Fylkesmannen i Østfold ble det i 2009 satt i gang et forprosjekt med fokus på kartlegging og identifisering av plantevekster som ut fra tradisjon, klimatiske forhold, kunnskap og erfaring ville ha muligheter for å videreutvikles til nye forretningsområder.

Som et resultat av forprosjektet valgte man å se nærmere på byggkorn til mat som har lange tradisjoner i regionen og som så ut til å kunne treffe et marked der fokus på sunne hverdagsprodukter er økende. Flere kornbønder i Østfold ble invitert med i det videre arbeidet og det resulterte etter hvert i etableringen av produsenteide Norsk Matbygg SA.

Om prosjektet

Gjennom flere faser av forsknings – og utviklingsprosjekter, blant annet i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving, Graminor, Nofima Mat og Institutt for Plante- og  miljøvitenskap ved UMB, er det i dag funnet fram til nye byggsorter spesielt foredlet frem til menneskekonsum med tanke på næringsinnhold, positive helseeffekter og smak. Den spesielle byggsorten som benyttes er hentet fra Canada og det er samarbeidet mye med forskningsmiljøer i Canada i utviklingsfasen. Gjennom å finne riktig sort, rett dyrking, rett mølleteknologi og markedstilpassede produkter er det nå lansert en serie helt nye produkter i butikkene. Norsk Matbygg SA har samarbeidet med Coop Handel, både når det gjelder produktutvikling og salg av produkter basert på Norsk Matbyggs råvarer, Duga byggkorn.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Ledet i 2009 sammen med Fylkesmannens  Landbruksavdeling et strategiarbeid for å finne potensielle nye muligheter for Østfold landbruket i 2009. Bygg ble utpekt som et mulig område
  • Norges Vel samlet potensielle dyrkere og ledet arbeidet med å  etablere selskapet Norsk Matbygg SA
  • Bidro i konseptutvikling og senere rådgivning gjennom hele prosessen

Resultater

Prosjektet har resultert i av en ny kornsort, økt produksjon av matkorn, utvikling av en hel verdikjede fra korn til forbruker. I september 2014 ble det lansert 7 produkter basert på  Duga bygg i Coop sine butikker.