Prosjektbakgrunn

Et bygdeservicelag er et samvirkeforetak som organiserer bønders tilleggsnæringer. Disse foretakene tar på seg oppdrag for kommuner, bedrifter, privatpersoner og andre. Tjenestene kan variere fra snørydding, transport, bygg- og vedlikeholdsarbeid til vaktmestertjenester og vikar- og konsulentoppdrag.  Ideen kom opprinnelig fra Sverige, men ble introdusert i Norge i 1992 med sterk medvirkning fra Norges Vel.

Om prosjektet

Norges Vel har helt siden starten i 1992 bidratt i prosessene rundt etablering av Bygdeservicelag. Sakte, men sikkert har antall lag økt, og i dag er det over 70 lag rundt omkring i landet. Samvirkeformen gir rom for at hver bonde kan være selvstendig næringsdrivende, samtidig som laget framstår som en enhet utad. Å bidra til god organisering og avtaler i hvert Bygdeservicelag har vært en viktig oppgave for Norges Vel.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Pådriver for etablering av bygdeservicelag
  • Aktiv veileder for nyetablerte bygdeservicelag
  • Etablert interesseorganisasjon Bygdeservice Norge SA
  • Ledet sekretariat for Bygdeservice Norge frem til 2009
  • Utarbeidet håndbok for etablering av bygdeservicelag

Resultater

Norges Vel etablerte interesseorganisasjonen Bygdeservice Norge SA. Over 70 Bygdeservicelag er organisert under denne paraplyen. Omsetningen i Bygdeservicelagene har økt, og i dag er gjennomsnittlig årlig inntekt pr. bruk kr 240 000. Dette kommer altså i tillegg til inntektene fra selve gårdsdriften og har dermed blitt en viktig tilleggsinntekt for bønder. Til sammen omsatte Bygdeservice for 229 millioner kroner i 2012.