Et Économusée er en levende håndverksbedrift som skal gi autentiske opplevelser av håndverkere i arbeid, der den historiske sammenhengen er knyttet sammen med formidling, utstilling og innovasjon i lokal næringsvirksomhet. Konseptet har opprinnelse fra Quebec-regionen i Canada. I løpet av 2018 vil det være 15 Économuséer i Norge og mer enn 100 i Canada og Nord-Europa.

Håndverk i Norge har alltid vært knyttet til utøvende næringsvirksomhet, og Économusée-konseptet bærer håndverkstradisjonene videre gjennom aktiv synliggjøring av produksjonen og markedstilpasning av produktene til dagens forbrukere.

Économusée-konseptet bidrar til 
  • Næringsutvikling og arbeidsplasser
  • Bevaring av lokale håndverkstradisjoner og kulturarv
  • Turisme med autentiske reiselivsopplevelser 
  • Bedre resultater gjennom samarbeid  
  • Livskraftige lokalsamfunn

Fra prosjekt til varig nettverk

Économusée-konseptet ble hentet til Norge i 2009 via et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Hordaland fylkeskommune, finansiert gjennom EUs nordlige periferi-program. Fylkeskommunen støtter fortsatt prosjektet, men Norges Vel overtok ansvaret for prosjektet i 2015 med et mål om å videreutvikle satsingen til et landsdekkende nettverk med fast organisering.

For Norges Vel er det aller viktigste ved vårt engasjement at vi også for framtida sikrer et sterkt nettverk av håndverksbedrifter som utvikler seg og vokser - også etter prosjektets slutt. For å få til dette arbeider vi for å etablere en fast etablert struktur i godt samspill med myndighetene nasjonalt, regionalt og lokalt.

Som et ledd i dette arbeidet la Norges Vel til rette for å stifte foreningen Artisans at Work - Économusée Norway i februar 2018. 

Opplevelsen av håndverkere i arbeid

Hvert Économusée bygges opp rundt en 6-trinnsmodell for å gjøre besøket til en minneverdig og lærerik opplevelse.  De seks trinnene består av resepsjon, verksted, historisk utstilling, område for nyskaping, dokumentasjon og butikk. Et Économusée skal være en bærekraftig forretning gjennom produksjon og salg av håndverksprodukter. Besøkende får en opplevelse utenom det vanlige når de kan se hvordan gjenstanden de kjøper bli produsert av håndverkere i eget verksted.

Viktig bidrag til næringsutvikling og reiseliv

Et Économusée skaper nye reiselivsopplevelser som det er stigende etterspørsel etter i dag: Autentiske opplevelser, kunnskap om kultur, natur og håndverkstradisjoner. Économusée tjener inn sitt eget driftsgrunnlag gjennom økt besøk og salg av håndverksprodukter. I Canada sier de at «an Économusée is a heritage that earns its keep» – dvs. en levende kulturarv som tjener inn til sin egen virksomhet uten offentlig driftsstøtte.

Et Économusée-nettverk med entusiastiske og engasjerte kulturformidlere innen privat sektor bidrar med store verdier til norske lokalsamfunn og norsk kulturarv. Économusée har blant annet vært en del av Norwegian Centres of Expertise (NCE) sin satsing på kompetanseheving, utvikling og samarbeid i fjord-Norge. Interessen for konseptet er stigende og det er nå flere virksomheter fra hele landet som ønsker å ta del i et utvidet Économusée-nettverk.