Norges Vel skal bidra med sin kompetanse innen nettverk, samarbeidsløsninger og kunnskap om biomangfold. Prosjektet skal lære lokale bønder viktigheten av å ha et biologisk mangfold og å verne om lokale ressurser. I tillegg skal det etableres et nettverk av rumenske og utenlandske organisasjoner for å påvirke lokale myndigheter i riktig retning. 

Mål

Prosjektets overordnede mål er å beskytte det biologiske mangfoldet i Transilvania, gjennom å danne samarbeidsnettverk mellom små lokale bønder, NGOer, institusjoner, offentlige myndigheter og forbrukere.

Skape kunnskap hos småprodusenter om verdien i mangfoldet og oversikt over hva de har av gamle sorter, spesielt grønnsaker. Samle og revitalisere gamle og tradisjonelle frøsorter og øke bevisstheten om genetisk og biologisk mangfold.

Etablere et nettverk av rumenske og utenlandske organisasjoner som kan stå sammen om rådgivning og arbeide for lovendringer og påvirke lokale myndigheter til økt oppmerksomhet om biologisk mangfold. 

Om prosjektet

Civitas Foundation for Civil Society (Civitas) står bak prosjektet og har invitert Norges Vel på bakgrunn fra et tidligere samarbeidsprosjekt om biomangfold. Prosjektet retter seg mot småprodusenter, NGOer og offentlige institusjoner.

Norges vel skal etablere nettverk og utvikle to forsøkshager. I tillegg skal det utvikles samarbeidsløsninger for småprodusenter. Det skal også gis opplæring i å samle frø og ta vare på gamle frø.

Prosjektet som startet i 2014 varer i tre år. Civitas er hovedsamarbeidspartner, i tillegg er NGOen EcoRuralis og medieselskapet Agrar Media med i prosjektet.

Prosjektet finansieres gjennom Eea Grants (European economic area).

Norges Vels bidrag og rolle

  • Nettverks- og samarbeidskompetanse
  • Kunnskap om biologisk mangfold
  • Erfaring fra etablering av flere forsøkshager

Resultater

  • Nettverk med flere organisasjoner er etablert
  • Felles visjon for prosjektet er utarbeidet