Prosjektbakgrunn

I prosjektområdet på Nord-Madagaskar var fattigdommen svært utbredt, ressursene begrensede og behovet for alternative inntekter var stort. Løsningen lå i å tenke helt nytt, og starte et utradisjonelt form for havbruk. Algeprosjektet ble gjort i samarbeid med en lokal bedrift (Ibis) og et internasjonalt algeselskap (FMC BioPolymer). Frukten av prosjektet er en voksende algeindustri og etableringen av helt nye lokalsamfunn i prosjektområdet.

Om prosjektet

I prosjektet har Norges Vel samarbeidet med FMC Biopolymer, som har bistått med teknisk rådgivning omkring algedyrking og produksjon. De har også stått som garantist for oppkjøp av all algeproduksjon. Ibis har stått for opplæring av produsentene, levert produksjonsutstyr og gjennomført prosjektet i felt. Norges Vel bidro til å sikre småprodusentenes interesser i produksjon/ tørking av alger, til organisasjonsutvikling for produsentene, til å fremme likestilling og kvinners deltagelse, til kvalitetssikring av miljøplaner samt rådgivning på alle relevante deler av den lokale næringsutviklingen.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Prosjektledelse og oppfølging
  • Sikring av algeprodusentenes interesser
  • Oppbygging av en produsentorganisasjon
  • Utvikling av verdikjeden med fortjeneste for alle parter

Resultater

En uavhengig sluttevaluering av prosjektet dokumenterte en lang rekke positive resultater.

  • Det var etablert 406 stabile, bærekraftige arbeidsplasser etablert, og halvparten av arbeidstakerne var kvinner.
  • 270 produsenter tjente i snitt 90 USD per mnd, det vil si 3 ganger minimumslønn og rundt det dobbelte av FNs minimumslønn.
  • Den totale produksjonen av tørkede alger var 2 290 tonn, 29 prosent høyere enn forventet.
  • Produsentorganisasjonen FIMANOA ble kraftig styrket med 200 medlemmer og demokratisk styreform.
  • Prosjektet bidro til styrking av et lokalt eksportselskap. og det ble mange positive ringvirkninger for lokalsamfunnet på mange plan.

Det ble oppført et anlegg for oppsamling av regnvann, og et helsesenter som drives lokalt. Det er i tillegg bygget latriner og vanntårn ilokalmiljøet. Det er viktig for å hindre forurensning av det sårbare og grunne grunnvannet. En skole som også ble bygget har dokumentert bedre resultater enn landsgjennomsnittet. Nytt samfunnshus er en annen positiv konsekvens.

Visste du at...

Alger brukes f.eks. i softis, næringsmidler, tannkrem, dyrefor, plast ... og flere bruksområder er stadig under utvikling. Samtidig fanger algene opp CO2 i havet!