Norwegian bio-energy forum (NOBIO) - Norgesvel

Norwegian bio-energy forum (NOBIO)

Takes part in the foundation of the Norwegian Bio-energy forum (NOBIO) to advance development and use of bio-energy.