Vil utnytte elektrisitet i landbruket - Norgesvel

Vil utnytte elektrisitet i landbruket

I 1917 nedsetter Norges Vel et teknisk utvalg som blant annet ser på utnyttelse av elektrisitet i landbruket

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739