• oppmåling
 • jorddyrking
 • jordbruksredskaper
 • kanalanlegg
 • saltutvinning
 • Botanisk hage
 • oldsaker
 • reisende folkeskolelærere
 • sauehold
 • geitehold
 • potetdyrking
 • lærere i hagebruk
 • lærlingevesen i jord- og hagebruk
 • husflid og håndverk