Vertskap ved veien - Norgesvel

Vertskap ved veien

Aksjonen "Vertskap ved veien" etableres for å heve standarden på spisesteder langs veiene

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739