Samvirke og utdanning på Balkan - Norgesvel

Samvirke og utdanning på Balkan

Etter krigene på Balkan bistår Norges Vel med å styrke landbruket i Kosovo og Makedonia gjennom samvirke og utdanning.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739