I 1840-årene støtter Norges Vel etableringen av flere landbruksskoler. 

I tilegg støtter vi opprettelsen av et sentralt åkerdyrkings-seminarium som blir forløperen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Støtter oversettelse og utgivelse av lærebøker innen landbruk.

I 1849 ble det aller første "Allmindelige Landbrugsmøde" arrangert i Christiania.