Gårdsbasert bioenergi - Norgesvel

Gårdsbasert bioenergi

Utgir håndbok i etablering og drift av gårdsbaserte biogassanlegg og kartlegger hvorfor så få satser på slike anlegg som kan gi miljøvennlig energi og redusere klimagassutslipp.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739