Undervisningsopplegget i Samvirke, "Sammen", ble introdusert i 1984.