200-årsjubileum for Norges Vel - Norgesvel

200-årsjubileum for Norges Vel

200-årsjubileum med stort jubileumsarrangement på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, der HKH Dronning Sonja var tilstede.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739