Mailing address:
Norges Vel
Bråteveien 200
N-2013 SKJETTEN

Phone: +47 64 83 20 00
E-mail: norgesvel@norgesvel.no