Søker

Legat

   

Planlagt start og slutt

Start

Slutt

Bakgrunn om søker

Beskrivelse av prosjektet

Gjennomføringsplan

Forventet resultat

Budsjett

  Kostnader Beløp
  Sum
 
   
Finansiering Beløp
Det søkes om legatstøtte på kr.:
 
Egne midler
 
Eksterne midler
 

Andre opplysninger

Vedlegg