Tore har jobbet i Norges Vel siden 2012 som seniorrådgiver innenfor energi- og miljø.

Jobbet tidligere ved Norsk Institutt for Skog og Landskap hvor han tok en PhD-grad om utnyttelse av bi-produkter fra skogbruket til bioenergi. Er utdannet innen energifysikk ved NMBU.

Mitt Norges Vel

I Norges Vel får jeg vært med på å utvikle nye prosjekter innenfor fornybar energi. Arbeidet er variert hvor jeg både deltar ute med praktisk arbeid, noe reising samt kontorarbeid. Får være en del av et spennende arbeidsmiljø hvor kollegaer med ulik faglig bakgrunn samarbeider om å finne gode løsninger i prosjektene vi arbeider med.