Roger har jobbet som økonomi og administrasjonssjef i Norges Vel siden 2012 og er en del av Norges Vels ledergruppe. Han har over 20 års erfaring innen økonomiområdet, fortrinnsvis fra flere selskaper innenfor privat sektor.  Leder for administrasjonsavdelingen med ansvarsområde økonomi, personal og IKT. I tillegg er han daglig leder i Norges Vels datterselskap Norges Vel Consult AS og han sitter i styret i våre eiendomsselskaper.

Utdannet Diplomøkonom fra Handelskolen BI i 1992. Har også en mastegrad fra Handelskolen BI i 2009.  Rogers styrke ligger i den tradisjonelle økonomisjef-rollen, med rapportering økonomiskanalyse, budsjettering og regnskapskompetanse som hovedfokus.

Mitt Norges Vel

Jeg synes det er tilfredsstillende å jobbe i en virksomhet der fokuset er noe mere enn å maksimere profitt.  Synes det stimulerende å hjelpe mine kollegaer med økonomistyringen i prosjekter slik at vi oppnår de vi ønsker med våre prosjekter.  Synes at det faglig er utfordrende å jobbe i en kompleks organisasjon som Norges Vel der arbeidsområdene varierer fra utviklingsprosjekter i Afrika til utleievirksomhet av våre eiendommer.