Øyvind er administrerende direktør i Norges og har vært ansatt i organisasjonen siden 2009. Han er også styreleder for de underliggende datterselskapene. Han har det overordnede ansvaret for utviklingsarbeidet i Norge og internasjonalt, eiendomsvirksomheten, hedringsarbeidet og legatforvaltningen. I tillegg har han hovedansvaret for at organisasjonens økonomi er trygg og bærekraftig, og at ledergruppa og de ansatte har gode arbeidsvilkår og et positivt arbeidsmiljø som inspirerer til innsats, engasjement og gode resultater. 

Øyvind har mange års erfaring fra internasjonalt utviklingsarbeid og diplomati, resultat- og virksomhetsstyring samt ledelse av en rekke prosjekter innen matproduksjon, næringsutvikling, miljø, kultur og energi. Han har jobbet med ledelse i mange år, og trives med å skape gode arbeidsvilkår for den enkelte medarbeider.  
Øyvind er Cand. Polit. i utviklingssosiologi fra UiO. Han har også studert samfunnsøkonomi og politisk idéhistorie og har tilleggsstudier i blant annet ledelse og styrearbeid.

Mitt Norges Vel

Jeg opplever det som meningsfylt å jobbe med lokal næringsutvikling, gründerskap og grønn omstilling i Norge - og med bærekraftig fattigdomsreduksjon, jobbskaping og økt matsikkerhet internasjonalt. Det er givende å jobbe med så mange kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere som alle er glødende opptatt av å gjøre en forskjell gjennom sitt arbeid. I tillegg er det svært inspirerende å forvalte Norges Vels store arv og lange tradisjoner og bidra til å gjøre organisasjonen fremtidsrettet og rustet til å videreføre det som har vært vårt kjennemerke i over 200 år; nemlig vårt formål og visjon om livskraftige lokalsamfunn.