Line begynte i Norges Vel høsten 2018 og jobber på kontoret i Bergen. Hun er sekretariat og prosjektleder for foreningen Artisans at Work Économusée Norway (AWEN), et bedriftsnettverk med 12 medlemmer på Vestlandet. På sikt skal foreningen ekspandere og bli en nasjonal satsing hvor tradisjonshåndverk og -produksjon ivaretas og utvikles, også som reiselivsprodukt.

Line har en bachelor i Utviklingsstudier og en master i Naturbasert reiseliv fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Hun har erfaring fra kommunal forvaltning og reiselivsbransjen, sist som daglig leder i et destinasjonsselskap.

Mitt Norges Vel

Jeg syns Norges Vel er en spennende organisasjon, med en lang og stolt historie. Formålet med Norges Vel da vi ble etablert i 1809 var bl.a.  å styrke nasjonen økonomisk og politisk, og utvikle en uavhengig norsk økonomi på den norske naturens premisser. Selv om det norske samfunnet, og ikke minst økonomien, har endret seg dramatisk, er det allikevel høyst aktuelt den dag i dag. Jeg syns det er veldig interessant å få jobbe i en organisasjon som tar dagens utfordringer på alvor, og hvor vi får muligheten til å bidra til en positiv utvikling.