Karsten har ansvaret for å utvikle og følge opp Norges Vels landbruksprogram i Nord-Mosambik. Siden 2003 har Norges Vel hjulpet det lokale bondeeide selskapet IKURU med å produsere frø, bringe sin produksjon til markedet og sikre bedre inntekter for bønder i regionen. Prosjektet støtter også bønder som ønsker å organisere sin i kooperativer.

Investeringen i småskalaproduksjon og småbønder gjorde det mulig å lansere et cashew-program i samarbeid med Brynild Gruppen som eier "Den lille Nøttefabrikken". Programmet skal forbedre landbrukssektoren og gi insentiver slik at bøndene kan øke sin produksjon.

Mitt Norges Vel

Helt siden min samfunnsvitenskapelige grad ved Universitetet i Oslo har jeg ønsket å jobbe med et variert og fascinerende Afrika. Arbeidet med Nord, Sør og Øst-Afrika gjør meg ydmyk ovenfor innsatsen som gjøres av våre partnere for å bygge en bedre framtid for lokalbefolkningen. Det er et fascinerende kontinent med et enormt potensiale. 

Landbrukssektoren vil fortsatt være den viktigste kilden til sysselsetting og verdiskaping i flere tiår framover. Norges Vels rolle blir å frigjøre dette potensialet og bygge partnerskap for å levere til markedet og sørge for at bøndene kan øke sin produksjonskapasitet og inntekt.