Brukervisning - Norgesvel

Anne Mugaas

Anne har jobbet i Internasjonal avdeling i Norges Vel siden 2001, og har hatt ansvar for akvakultur-basert næringsutvikling internasjonalt siden 2005. Her har hun blant annet arbeidet med produsentorganisering og styrking av lokale partnere (både kvinner og menn) og samarbeid med multinasjonale og nasjonale bedrifter, samt SMBer. Tidligere har hun arbeidet med samvirkeorganisering, arbeid med ungdom, kvinner og likestilling i både Mellom-Amerika, Vest-Afrika og østlige Afrika. Blant annet på Madagaskar, Mosambik og Tanzania. 

Hun har bred internasjonal erfaring både fra arbeid og mer enn ni års oppvekst og skolegang utenfor Norge (Russland, Irak og Spania). Anne har blant annet hovedfagsoppgave fra sosialantropologi om samvirke og likestilling i Nicaragua. Hun har sterk kompetanse innen både prosjekt-, prosess- og økonomistyring både på større og mindre prosjekter.

Mitt Norges Vel

Jeg ønsket å jobbe et sted som Norges Vel, med fokus på utvikling i skjæringspunktet mellom økonomi, organisering, kultur, politikk og miljø. Her har jeg regelmessig kontakt med de vi jobber for i felt, og kontinuerlig med våre flinke partnere i felt. Det synes jeg er utrolig spennende og givende!! Innovasjon og entreprenørskap kjennetegner Norges Vel, og mine kolleger og samarbeidspartnere er meget kunnskapsrike, liker å diskutere faglig, og jeg blir stadig imponert – dette gleder meg i det daglige. 

Jeg har alltid fått brukt, utviklet og delt min fagkompetanse innen gamle og nye områder – det har vært veldig viktig. I tillegg til at Norges Vel er et utrolig godt sted å jobbe –  her er det et godt arbeidsmiljø.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739